top of page
  • Writer's pictureAnna Maria Beylunioğlu Atlı

Bolkar Dağları ve Konar-Göçerler


Fotoğraf: Turan Çetin


Turan Çetin

Bolkar Dağları Önemli Doğa Alanı’nda süregelen doğa dostu üretim şeklinin desteklediği ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin korunması. Bölgesindeki göçerlerin yaşam şekli dağ ve orman ekosistemini, biyoçeşitliliği koruyacak şekilde devam etmesi hedeflenmektedir.


Mersin’in Bolkar dağlarında konar göçerlerin bölge doğası için ne kadar önemli olduğunu, bu bölge biyo çeşitliliği için gerek yaşam şekli gerek alışkanlıları en önemli etken olduğu kesinlik arz etiğini görmüş bulunmaktayız.


Bölgemizdeki halen biyo çeşitliliğin zengin olması (Dağ keçisi, Vaşak, Kurt, Tilki, Küçük Akbaba, Kızıl kababa, Ur Kekliği vs.) göç eden yörük kültürüyle desteklenmektedir.Özellikle bitki örtüsünün deseni göç eden yörüklere bağlıdır ve yırtıcı hayvanlar göçerleri takip etmektedir. (Vaşak, Kurt, Küçük Kababa, Kızıl Kababa) Bu sebeplerden dolayı bögemizdeki biyo çeşitliliğinin varlığı Kadim üretim kültürü olan yörük göçerlerini varlığı ile doğru orantılıdır. Yörük göçerlerin göç kültürüne devam etmsi ve göç eden kadınların doğa dostu üretimlerinin desteklenmesi ve tanıtılmasıyla bölge biyo çeşitliliğinin varlığının korunmasına bağlıdır. Bu ürünlerin başında kıl keçi dokumacılığı gelmektedir. Bu kültürün canlandırılması, keçiciliğin sürmesi için bir fırsat olabilir.


Konar göçer yaşam kültürü sebebi ile Bolkar dağları zirvelerini çok iyi bilmekte ve aylarca bu dağ zirvelerinde en narin canlılarla aynı alanda birebir yaşamaktadırlar. Daha önceki deneyimlerimiz kapsamında biyoçeşitliliğe faydaları ve zararlı olduğu etkiler ortaya konmuştur. Başta dağ keçisi, oklu kirpi, ur kekliği, vaşak, kurt gibi nadir ve nesli tehlike altında olan türler ile birebir ve dirsek teması içerisinde yaşamaktadırlar.


Mersin Bolkar dağlarında yaklaşık 450- 500 aile konar göçer yaşama devam etmektedir. Bu sebeple Mersin Bolkar dağlarının biyo çeşitliliğini koruma ve yerelden sahiplenmesini sağlamak için son konar göçer aileler ile çalışarak yasa dışı avcılığı ortadan kaldırıp, kendi doğasına sahip çıkan konar göçer kültürü ile yaşayan yerinde ve doğrudan koruma yapan insan topluluğuna ulaşmayı amaçlamaktayız.


Sürdürülebilir koruma ve biyo çeşitliliğe sahip çıkmak için, “Bolkar Dağları Konar Göçer Kültüre Emanettir”

65 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page