top of page
  • Writer's pictureAnna Maria Beylunioğlu Atlı

Terra Madre AğıTerra Madre (Toprak Ana) Ağı Slow Food tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Ağ, gıda üretiminin aktif üyelerini, dağıtım zincirlerini birleştirerek sürdürülebilir tarım, balıkçılık ve gıda üretimini yaymayı amaçlamaktadır. Terra Madre; küçük ölçekli çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini, balıkçıları, gıda zanaatkârlarını, akademisyenleri, aşçıları, tüketicileri ve 160 ülkeden gençlik grubunu kapsayan bir ağdır. Aynı zamanda iki yılda bir yapılan küresel toplantıları, bölgesel-ulusal toplantılar, her yıl 10 Aralık uluslararası aksiyon günü ve gıda sistemi ile ilgili olan bütün uluslararası projelerle bağlantılı etkinlikler düzenlenmektedir.


Terra Madre pozitif küreselleşmeyi temsil eder. Tarımdaki endüstriyel girişime ve yemek kültürlerinin standartlaşmasına teslim olmayı reddedenlerin sesi olmuştur. Gıda toplulukları gıda üretiminin çevre ile uyumlu bir ilişkisi olması gerektiğini ilan ederek geleneksel uygulamaların kültürel ve bilimsel değerlerini destekler.


Dünya çapında tanınan, 2400 gıda topluluğundan oluşan bu ağ, iki senede bir yapılan küresel buluşmalar ve 2004’ten beri dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan bölgesel toplantılar sayesinde genişleyerek günümüzdeki haline ulaşmıştır. Bu toplantılar binlerce çiftçiye, balıkçıya, zanaatkâr gıda üreticisine ve şefe birçok konu hakkında tartışma, bilgilerini ve tecrübelerini paylaşma fırsatı sağlamış ve günlük işlerine ortak bir vizyonu paylaşan ulusal bir topluluğun pozitif enerjisiyle dönmelerine yardımcı olmuştur. Uluslararası Terra Madre buluşmaları 2012 yılında ilk defa Salone del Gusto gıda fuarı ile beraber yapılmış; değişik kıtalardan gelen gıdaların olağanüstü çeşitliliğini geniş bir katılımcı kitlesine sunan tek bir organizasyon haline gelmiştir. Farklı ülkelerden gelen toplulukları bir araya getirerek değişik konuları tartışma olanağı sunan belirli toplantılar yapılmaktadır. Örneğin, 2010 yılında ilk kez Sofya’da düzenlenen Terra Madre Balkanlar, aynı bölgedeki çeşitli ülkelerden gelen gıda topluluklarını buluşturması bakımından türünün tek örneğidir. Balkan ülkeleri, ortak gıda kültürüne ve benzer sosyoekonomik koşullara sahip olduğundan, bu ülkelerdeki kırsal mirasın korunması ortak ve sınır ötesi bir çabayla mümkündür. Etkinlik her iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Balkanlar’dan 11 ülkeden 200’den fazla Terra Madre delegesi ise 2014 yılı 19-22 Haziran tarihlerinde Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde düzenlenen etkinliğe katıldı.


Slow Food tarafından kurulan Terra Madre Ağı, gıda topluluklarının kapasitelerini artırarak kaliteli, temiz gıda üretimini sağlamıştır. Halka iç içe çalışılarak, gıda üretiminin değişik yaklaşımlarının görünürlük kazanması ve bilgileri paylaşarak kurulan bu ağın güçlenmesi sağlanmıştır. Güney Amerika’dan bir grup akademisyenin ekolojik tarımı yaygınlaştırmaya çalışmasından, Ugandalı ve Kenyalı çiftçiler arasındaki takasa, ya da Kanada’daki küçük ölçekli çiftliklerin bisiklet turundan, Avustralya’daki bir gıda topluluğunun yerel bilgisine uzanan çeşitlilikteki örnekleri yücelten bu ağ sayesinde apayrı konular gündeme gelmekte ve sorunlara çözüm aranmaktadır. Yerel gıda kültürlerini korumak ve güçlendirmek için yapılan bu aktivitelerle beraber Terra Madre Ağı her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor.


2009 yılından bu yana her sene, Slow Food’un 1989’da kurulduğu gün olan 10 Aralık’ta kutlanan Terra Madre Günü, Slow Food Terra Madre Ağı üyelerinin sürdürülebilir üretim ve tüketim için yerel karar alıcılara seslerini duyurabilecekleri bir gün haline gelmiştir. Terra Madre Günü yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve kutlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir.


Slow Food’un aktif olduğu ülkelerde her sene yüz binden fazla insan; buluşmalar, tartışmalar, piknikler, yemekler, tarımsal geziler ve daha birçok başka etkinlik etrafında bir araya gelmektedir. 2016 yılı güncellemeleri ve etkinlikleri için burayı tıklayınız: http://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/events-calendar-2016/


Bu yazı ilk olarak nisan 2016'da www.slowfood.com'da yayınlanmıştır.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page